Stichting Voorbeeld Projecten ontwikkelt maatschappelijke projecten waarbij de doelgroep een actieve rol vervult door gebruik te maken van rolmodellen uit de eigen groep.

We richten ons daarbij op intergenerationele projecten, ouderen, diversiteit en ouderbetrokkenheid. Dit doen we op een originele wijze met als doel om vanuit diverse perspectieven een bijdrage te leveren aan een sociale samenleving.

Een belangrijk uitgangspunt is kennisverbreding door kennisdeling. Na een succesvolle uitvoering van het project worden concept en werkwijze publiek gemaakt middels een methodiekbeschrijving, een draaiboek en mogelijk andere producten. Klik hier voor meer over Stichting Voorbeeld Projecten.

Kader GLV1

ouder kader11

kader Actief1