Grootouders lezen voor!

Generaties verbinden - Cultuuroverdracht - Belang van het voorlezen

  • Slide Voorleestour
  • boeken WIN

Het project Grootouders lezen voor! bestaat uit een boek en een e-book met verhalen van grootouders, een Voorleestour langs scholen met een lespakket en filmpjes over de kracht van het voorlezen.

De pijlers van het project zijn: generaties verbinden, cultuuroverdracht en het belang van het voorlezen. Om deze pijlers te profileren hebben we concrete producten ontwikkeld die het doel verbeelden, kracht bijzetten en ondersteunen.

Lees meer…

De kracht van het voorlezen

Voorleesfilmpjes over de kracht van het voorlezen in Amsterdam Zuidoost!

  • Nijntjefranklin 1000bij600
  • Sasso still magda 1000 bij 600

Met de filmpjes willen we het voorlezen breed onder de aandacht brengen en promoten, waarbij we de voordelen en het plezier willen laten zien van lezen, voorlezen en verhalen vertellen. Voorlezen brengt jong en oud samen en prikkelt de fantasie.

Een moment van samenzijn, aandacht voor elkaar en ontspanning. Het verbreden van je leefwereld begint bij het boek en brengt je tot ver over de grenzen. #289eb7

Lees meer…

1000 woorden in beeld

Onbetaalbare herinneringen van grootouders en kleinkinderen

collage 400

Wat zijn de momenten die ons binden? Wat zijn de momenten waar we waarde aan hechten, herinneringen aan ophalen en gevoelens voor koesteren?

In korte filmpjes vertellen grootouders over de mooiste momenten met hun kleinkinderen en laten ze weten waarom die relatie met hen zo belangrijk is. Kleinkinderen vertellen waarom de band met hun grootouders bijzonder is of wat ze van hen hebben geleerd om de rest van hun leven mee te nemen in hun hart.

Lees meer…

Actief Oud

Een motivatiefilm voor migrantenouderen

ActiefOudSVP

‘Actief Oud’ gaat over migrantenouderen die in Nederland, ondanks de verschillen met de levenswijze in hun land van herkomst, positieve manieren hebben gevonden om hun oude dag in te vullen.

Migrantenouderen en professionals praten over omgaan met eenzaamheid, vrijwilligerswerk en wonen.

Lees meer…

Opstapweek voor Ouderen

Werken aan sociale cohesie en bouwen aan nieuwe netwerken in de wijk

  • opstapweek foto1
  • opstapweek foto3
  • opstapweek foto2

Oudere buurtbewoners die zelfstandig wonen, in een aanleunwoning of in een zorgcentrum voelen zich soms ver afstaan van ‘het leven in de wijk’. Voor veel ouderen geldt dat ze niet vanzelfsprekend in contact komt met buurtgenoten en vernieuwingen in hun omgeving.

De Opstapweek voor ouderen is een initiatief om sociaal isolement te voorkomen en richt zich op mensen van verschillende afkomst. In een Opstapweek helpen we ouderen contacten te leggen, eenzaamheid bespreekbaar te maken. We zijn bezig met nieuwe netwerkontwikkeling door

presentaties van lokale wijkorganisaties en gezamenlijke uitstapjes met lokale vrijwilligers. Het is een week met veel activiteiten, dialoog en een frisse blik op nieuwe contacten en activiteiten dichtbij huis. Tijdens de terugkomdagen kijken we hoe het gaat en geven we feedback.

Lees meer…

Jongeren over opvoeden en opgroeien

StichtingVoorbeeld, 2007

JOO

Lesfilm voor het MBO-onderwijs en bedoeld voor iedereen die met hen te maken heeft, zoals ouders, docenten, opvoedondersteuners etc.

De DVD toont hoe jongeren met verschillende culturele achtergronden denken over opvoeden en opgroeien. Zo vertellen jongeren over de problemen met ouders. Maar er is ook aandacht voor de oplossingen die ze bedenken en voor de positieve verhalen over het gezinsleven en de kracht van jongeren.

Lees meer…

VMBO GEDAAN

StichtingVoorbeeld, 2004

vmbo gedaan33

Leerlingen en oud-leerlingen van een school hebben vaak veel gemeenschappelijk, qua ervaringen en achtergrond. Een ontmoeting met succesvolle oud-leerlingen kan een stimulans zijn voor de huidige leerlingen.

Vanuit deze gedachte is het project ‘VMBO gedaan’ opgezet, waarbij leerlingen videoportretten maken over succesvolle oud-leerlingen van hun eigen school.

Lees meer…